Sen güneşsin ve parlayacaksın,
Sadece kendi oluşunu ifade ederek,
Kendiliğinden, çabasızca, kararında.
Dokunacak ışığın ve sıcaklığın herkese, her şeye,
Hiç bir ayrım yapmadan, beklentisizce…

Sen güneşsin ve parlayacaksın,
Korkma artık güzelim ışığından.
Özenle gömmüş olsan da ışıltını en karanlıklarına,
Süzülüyor aradan bazı bazı.
Özlemle bekliyor, göstermek için kendini tüm güzelliğiyle,
Gelinliğini giymekte olan gelin gibi.

Sen güneşsin ve parlayacaksın,
Vakit geldi artık, ertelemen imkansız.
Olsa da bin bir türlü haklı gerekçelerin,
Uğraşma boşuna,
Saklayamazsın, saklanamazsın daha fazla.
Direnmeyi bırak, gevşe,
Güvenle serbest bırak ısını, ışığını,
Eritirken eri, erirken erit,
Parla…

Aylin Safiye Deniz, 2015