Senin gibi düşünmüyorum
Yine de birlikte var olabilir miyiz?
Seninki gibi değil yaşam şeklim
Yine de saygı gösterebilir misin benimkine?
Senin gibi giyinmiyorum
Yine de güzel bakabilir misin bana?
Seninle aynı köklerden, geleneklerden gelmedim
Yine de saygı duyabilir misin varlığıma?
Seninle aynı dili konuşmuyorum
Yine de duyabilir misin beni?
Seninle inançlarımız farklı
Yine de anlamaya layık görebilir misin beni?

Hem ortak paydamız var, insanız
İkimiz de doğmuşuz bir anadan ve babadan
Sevdiklerimiz, değer verdiklerimiz var ikimizin de,
Üzerine titrediğimiz, korumaya çalıştığımız.
İkimizin de hayalleri ve hayalkırıklıkları var
İkimiz de elbet bir gün ayrılacağız en sevdiklerimizden
Ve nihayetinde öleceğiz bir gün.

Baktım da, kat be kat önemli
Benzerliklerimiz farklılıklarımızdan.
Yok etmeye çalışmaktansa birbirimizi,
Kabul edip aynı gemide olduğumuzu
Birlikte var olabilir miyiz, saygıyla?
Ben bunun için çaba göstermeye söz veriyorum
Sen de denemek ister misin?

Ne dersin?

Aylin Safiye Deniz, 2019