Sabrın sonu selamettir derler
Sonunu beklemeye gerek yok
Sabrın başı, ortası, sonu
Hepsi selamet
Yeter ki bakmasını bil
Bedelini gör sabırsızlığının
Darlık sınavından geçerken

Hem sadece darlığa sabretmek yetmez
Esas marifet her şey tıkırındayken
Varlığa sabredebiliyor musun sen,
Yoksa kaybediyor musun kendini
Zevk, sefa boyutunda yaşarken?

Sabrın başı, ortası, sonu
Hepsi selamet
Yeter ki bakmasını bil
Bedelini gör sabırsızlığının
Varlık sınavından geçerken

Aylin Safiye Deniz, 2020